mar 03, 2023

Axel Rosander ny chef för Energi & Installation i Stockholm

Den 1 mars tillträdde Axel Rosander som ny avdelningschef för Energi & Installation på Hifab i Stockholm. Axel har lång erfarenhet av energifrågor från både fastighetssidan och inom samhällsbyggnad.

Axel Rosander

Axel har de senaste åren arbetat inom projektledning med specificering inom energi och hållbarhet. Han kommer senast från konsultföretaget MCK Energiteknik AB och har även mångårig erfarenhet som Energispecialist på NCC.

Det sker en stor omställning inom energisektorn och energifrågan blir allt viktigare på fastighetsidan både ur effektivitetsperspektiv och som en del av lokal produktion och lagring. För Hifab innebär det att kundernas behov av specialiserad energikompetens ökar och rekryteringen av Axel är en viktig del för att möta dessa behov:

– Energi är det viktigaste området när det kommer till den stora hållbarhetsomställningen världen befinner sig i just nu och vår insats tillsammans med våra kunder är en stor faktor för framgång. Samhällsbyggnadssektorn har ett stort ansvar i att driva på utvecklingen och öka medvetenheten kring energiområdet, säger Axel och fortsätter:

Vi behöver fokusera på att hitta en mångfald av såväl energikällor som åtgärder för att minska energianvändningen och vi behöver ha ett brett synsätt och tänka in olika lösningar där solceller, spillvärme, optimering och smarta styrsystem är några exempel.

Många krafter påverkar energiomställningen
– Energifrågan är komplex men det vi kan konstatera är att behovet av innovation och utveckling är stort. Tillsammans behöver vi arbeta för att skapa bättre förutsättningar för att kunna minska energianvändningen. Att kräva, våga investera i och efterfråga nya tekniska system och lösningar är helt avgörande för att vi ska kunna komma framåt, säger Axel och avslutar:

Jag ser fram emot att komma igång och fortsätta utveckla vårt erbjudande och vår kompetens för att kunna vara med och leda våra kunders utveckling.