apr 08, 2020

Anmälan till Hifabs årsstämma 2020

Anmälan till årsstämma

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987 kallas till årsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl.17:00 Hifabs huvudkontor, Sveavägen 167, 3 tr. i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 5 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast fredag den 8 maj 2019 kl.12:00.

Fullständig kallelse, fullmakt för ombud samt förslag till ny ledamot i Hifab Group AB hittar du här.

  • Publiceratapr 08, 2020