maj 06, 2019

Anmälan till Hifabs årsstämma 2019

Anmälan till årsstämma

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987 kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl.17:00 Hifabs huvudkontor, Sveavägen 167, 3 tr. i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 8 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 13 maj 2019 kl.12:00.

Här hittar du mer information.

  • Publiceratmaj 06, 2019