apr 16, 2020

Ändrat rapportdatum kvartal 1-2020

Hifab Group har ändrat rapportdatum för första kvartalet 2020

Hifab Group AB (publ) har ändrat rapportdatum för Delårsrapport januari – mars 2020. Nytt datum är den 24 april 2020, istället för tidigare kommunicerat den 8 maj 2020.

Bakgrunden till beslutet är att bolaget därmed snabbare kan lägga arbetet med det första kvartalet bakom sig, för att fokusera på framtida utmaningar i rådande omvärldsklimat med anledning av Covid-19.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Schelin, CEO.
telefon 010-476 60 00

  • Publiceratapr 16, 2020