Projektledning när Strandkyrkogården får ceremonibyggnad

Strandkyrkogården är en begravningsplats som invigdes 1996 i Stockholms sydöstra hörn. Begravningsplatsen har ett naturskönt läge på 25 hektar med plats för ca 20 000 gravar. På Strandkyrkogården sker det relativt sett få gravsättningar per år fast att det finns plats för kistgravar, vilket annars är en bristvara på stadens andra begravningsplatser. Nu ska en neutral ceremonilokal byggas som möjliggör begravningar av olika trossamfund. Byggnaden lämpas för både inom- och utomhusceremonier och kan även fungera i andra sammanhang som kulturaktiviteter, möten eller seminarier. Hifab har fått i uppdrag att projekt- och projekteringsleda uppförandet av ceremonibyggnaden.