jan 10, 2019

Hifab projektleder elektrifieringssatsning i Etiopien

Hifab med partners har skrivit ett konsultkontrakt med Ethiopian Electric Authority, EEP, för att ansvara för projektledning, projektering och byggande av nationellt centrum för övervakning och kontroll av Etiopiens elsystem. 

Projektet finansieras av franska utvecklingsmyndigheten AFD och startar i januari 2019. Projektet beräknas löpa på fram till 2021 och har en konsultbudget på 5 MEURO.

– Det är positivt att vi börjar få fart på vår internationella affär igen efter en tuff period. Vårt erbjudande på den internationella marknaden för transmission och elektrifieringsuppdrag är fortsatt starkt, och nu jobbar vi vidare på att utveckla den delen av Hifab, säger Patrik Schelin, VD på Hifab.

 

Electrification Initiative in Ethiopia

Hifab and its partners has signed a consultancy agreement with the Ethiopian Electric Authority (EEP) for project management, design and construction of a National Load Dispatch Centre. The project is financed by AFD France and will start in January 2019. The contract runs until 2021 and the value of the consultancy contract is 5 MEUR.

It is rewarding to conclude that our international business is improving again after a tough period. Our offer on the international market for transmission and electrification projects remains strong, and now we will continue to develop that part of Hifab, says Patrik Schelin, CEO of Hifab.