Feb 08, 2024

Renoveringarna av anrika brandstationer i Stockholm går in i nästa skede

Nu tas det första spadtaget för den första av de två temporära brandstationer som kommer att fungera som arbetsplats för brandmännen som jobbar på Kungsholmens och Farstas brandstationer i Stockholm. De två brandstationerna kommer att genomgå omfattande renoveringar, ett projekt som ställer höga krav på logistik och planering, då det är av yttersta vikt att brandstationernas verksamhet fortsätter som vanligt under renoveringarna. 

Både Kungsholmens brandstation, som byggdes på 1930-talet, och Farsta brandstation som byggdes 1956, har stora behov av teknisk upprustning. Hifab är projektledare, projekteringsledare, byggledare samt installationssamordnare för renoveringen av stationerna. Hifab ansvarar också för miljöprojektledning från start till färdigställande. 

– Målet med renoveringarna är bland annat att optimera arbetsmiljön för de anställda på brandstationen. En viktig faktor är det logistikflöde som måste finnas på plats för att rena delar av brandstationen inte ska kontamineras med de farliga partiklar och det kontaminerade material som brandmännen för med sig när de kommer tillbaka till stationen från utryckning, säger Alexandra Aläng, projektledare på Hifab. 

I renoveringsprojektet ingår också uppförandet av två temporära brandstationer. Nu påbörjas byggnationen av den första temporära stationen, där verksamheten på Kungsholmens brandstation kommer att fortgå under tiden renoveringen pågår. I mitten av juni förväntas flytten vara klar, och då börjar ombyggnationen av den riktiga stationen. Uppbyggnaden av den tillfälliga stationen i Farsta kommer även den att påbörjas under våren, men ligger ett par månader efter Kungsholmen i tidsplan. 

– En av de största utmaningarna är just byggandet av de tillfälliga stationerna. Verksamheten på brandstationerna måste fortsätta utan att det sker något glapp eller större avbrott vid flytten. Det ställer stora krav på oss när det kommer till planering och logistik, inte minst när det kommer till saker som larmanordningar, signaler och trafikljus som måste fungera som de ska. Hifab har en stor bemanning för att jobba med samordningen av flytten, säger Hans Eurenius, projektledare på Hifab. 

De två brandstationerna är kulturminnesmärkta och har antikvariska värden. Det finns ett cirkulärt fokus i de fall där material som rivs kan återanvändas, exempelvis kommer ett par särskilda lampor, samt tegel, att återbrukas. 

– Det finns också ett miljötänk under renoveringen, det kommer exempelvis att tillkomma solceller på taken, och laddstolpar till bilar, i de nyrenoverade brandstationerna, säger Hans Eurenius. 

Byggnaderna ska även miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad. Projektet med renoveringen beräknas vara klart vid årsskiftet 2025/2026. 

  • PublishedFeb 08, 2024