Sanering av PCB i förskolor

Sedan 1976 är PCB förbjudet att användas vid byggnationer då det är skadligt för människan och miljön. Enligt PCB-förordningen ska de flesta byggnader ha inventerats (och vid behov sanerats) innan juni 2016. Dock finns det idag fortfarande många fastigheter som har problem med PCB, både i byggnadsdelar och i anslutande mark.

I Södertälje kommun har Telge Fastigheter beslutat om att inventera ett flertal förskolegårdars markförhållanden med avseende på PCB i. Efter provtagning av mark har byggnadsinventeringar utförts vid misstankar om kvarvarande PCB-haltiga fogar. Vid behov har även sanering utförts.

Hifabs miljöspecialister har i projektet undersökt 14 fastigheter med syftet att främst lokalisera PCB. Vi har även gjort undersökningar för att hitta andra typer av föroreningar såsom oljeprodukter och tungmetaller från orena fyllnadsmassor. I samråd med uppdragsgivaren har Hifab givit riktlinjer för sanering av berörda byggnader och markytor samt utfört miljökontroll på efterbehandling.

  • Location Södertälje
  • Assignment Markprovtagning samt åtgärdsrekommendationer mot främst PCB-föroreningar. Inventering av PCB i fastigheter
  • Client Telge Fastigheter AB, Södertälje
  • Projet time 2017-pågående
  • Competence Miljö & hållbarhet,
  • Contact Alejandra Silva, alejandra.silva@hifab.se, 0720084088,