Flytt av start- och landningsbana, Saab Airport

Vid Saabs flygplats i Linköping, som också är stadens civila flygplats för linje- och chartertrafik, genomförs projekt Banflytt. Projektet innebär att den befintliga start- och landningsbanan flyttas längre bort från stadskärnan, ca 600 meter i östlig riktning. Detta görs för att minska bullerpåverkan för att i förlängningen möjliggöra utveckling av Linköping då områden för stadsnära byggnation frigörs. Genom dessa åtgärder anpassas också den befintliga start- och landningsbanan till gällande regelverk. Projektet är ett samarbete mellan Saab AB och Linköpings kommun.

Saab har anlitat Hifab för projekt- och byggledning av projekt Banflytt, för åtgärderna inom Saab och flygplatsen. För att kunna genomföra flytt av start- och landningsbanan krävs även en omdragning av väg 35 och de enskilda vägar som berörs, vilket hanteras av Trafikverket.

Fotograf: Per Kustvik. SAAB