Jul 09, 2024

Ökad efterfrågan på de fokusytor som prioriterades bort efter pandemin

Att pandemin förändrat vår syn på arbetsplatsen är ingen nyhet. I försök att attrahera och locka tillbaka medarbetare valde många att utveckla sina kontor till en plats för umgänge, samarbete och sociala sammanhang. Vad vi ser nu är att allt fler medarbetare saknar och efterfrågar ytor som stödjer deras arbetsuppgifter på ett mer fokuserat och ostört sätt.  

Vi lever i en snabbföränderlig värld med en arbetsmarknad som är i ständig rörelse. Efter pandemin har vårt sätt att arbeta och mötas förändrats. De allra flesta organisationer har ändrat sitt sätt att arbeta men långt ifrån alla har lyckats anpassa sina lokaler på ett sätt som möter såväl organisationens som medarbetarnas behov.  

Under tiden som följde pandemin förändrades synen på arbetsplatsen och vårt arbetsliv. Samtidigt som många trivs med ökad flexibilitet och autonomi ser vi nu att antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt, enligt statistik från Försäkringskassan. Efter pandemin vill många företag locka tillbaka sina medarbetare till kontoret och har lagt fokus och resurser på att skapa sociala nav och en social arbetsplats. Men vad vi nu ser, tvärtemot vad många trodde, är att återgången till kontoret har orsakat stress för många medarbetare. Framför allt bland de som av olika anledningar inte har möjlighet att arbeta fokuserat hemma och som behöver kontoret som ett verktyg i sitt arbete.  

Många beslutsfattare upplever fortfarande att det är svårt att få in medarbetare på kontoret i den utsträckning de vill. Vi ser hur många medarbetare stannar hemma för att arbeta och väljer att åka till kontoret för att umgås med kollegor. Detta är såklart bra för sammanhållningen och kulturbyggandet, men kontoret behöver även stötta olika behov och arbetssätt så att kontoren kan bli ett förstaval vid fler tillfällen. 

När medarbetare får frågor om vad de efterfrågar i sin arbetsmiljö så visar det sig att många längtar efter fokuserade ytor, en lugn arbetsmiljö med låg ljudnivå, rum för fokusarbete och rum där man kan ta videosamtal. 

”Det är en tydlig trend att allt fler efterfrågar lugna miljöer, en effekt av att företag valt bort det efter pandemin till förmån för att istället låta kontoren bli en samlingsplats för kulturbyggande, samarbete och nätverkande. Samtidigt är det en svår balansgång för företagen, kontor fyller idag en stor funktion genom att vara just ett social nav som bidrar till energi och utåtriktade aktiviteter, samtidigt som vi nu ser att medarbetare saknar och efterfrågar fler ytor, utrymmen och arbetsplatser för lugnt, ostört och fokuserat arbete”, säger Linus Vesander, Affärschef för lokalstrategi och hyresgästrådgivning på Hifab, och fortsätter: 

“Vi vet också att kontoret har betydelse vid val av arbetsgivare. En av anledningarna till att medarbetare funderar på att byta arbetsplats är att de inte trivs på sitt kontor och lockas av en annan, mer attraktiv arbetsplats. En attraktiv arbetsplats är för många synonymt med häftiga öppna ytor och lounger för socialt umgänge, men det är inte nödvändigtvis den typen av arbetsplats som är bäst för produktiviteten och medarbetarnas välmående. Det är något som allt fler börjar se konsekvenserna av, och detta är en ögonöppnare för många”.

  • PublishedJul 09, 2024