Sep 04, 2023

Michaela Reali ny Affärsutvecklingschef på Hifab

Hifab rekryterar Michaela Reali till rollen som Affärsutvecklingschef. Michaela kommer närmast från Ramboll där hon haft rollen som Tender Manager. Rekryteringen av Michaela är ytterligare ett viktigt steg på Hifabs resa mot att stärka sin position som oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad.

Michaela har lång erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och anbud. Hon har de senaste tio åren haft fokus på samhällsbyggnadssektorn och kommer närmast från Ramboll.

– I dagens läge blir det allt viktigare att vara aktiv på marknaden för att snabbt förstå hur våra kunders behov förändras. Med sin kunskap och sitt driv kommer Michaela vara en nyckelperson för hur vi fortsätter utveckla vårt erbjudande och våra uppdrag, säger Nicke Rydgren, VD på Hifab.

– Hifab befinner sig i en väldigt spännande utvecklingsfas som jag är glad att nu bli en del av. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor arbeta nära våra kunder för att hitta de bästa lösningarna för deras behov, säger Michaela Reali.