Sep 22, 2020

Kreativa lösningar när Malmö stad byggde Dagvattenpark

Kombinationen av en naturskön park och ett magasin som samlar in dagvatten låter kanske som en paradox. Men Malmö stad har lyckats skapa precis detta. Hösten 2020 står den nya Dagvattenparken i Hyllie klar, där Hifab har varit byggledare för alla betongkonstruktioner – något som kommit att inkludera både en bro, bullerskärmar och konstverk.

I samarbete med VA Syd har Malmö Stad låtit bygga ett dagvattenmagasin, som ska kunna hantera stora vattenmängder och därmed minska risken för översvämningar. Vanligtvis brukar detta vara ett separat bygge, men den här gången beslutade staden att bygga en kombinerad park och vattenmagasin.
– Parken är kuperad för att kunna ta hand om stora vattenmängder – dammen kan stiga med över en meter om det behövs. Över dammen har vi byggt en stor betongbro med en gångväg, säger Hifabs byggledare Niklas Laakmann.
– I norra änden av parken har vi även byggt en utsiktsplats i betong. Både bron och utsiktsplatsen har räcken av plåt med en utskuren hålbild där det var svårt att beräkna hållfastheten. Jag kontaktade därför ett lokalt plåtslageri som lät göra en provplåt.

Bullerskärmar

Den nya parken ligger precis intill järnvägsstationen i Hyllie. Hifab har därför även lett bygget av två bullerskärmar.
– Den norra skärmen kläs in med en växtvägg medan den södra skärmen går längs en räddningsväg för utryckningsfordon. Skärmarna ska förses med solceller, som försörjer belysningen i parken.
Som byggledare är det viktigt att vara lyhörd och flexibel – uppdragen kan ibland innebära oväntade utmaningar. Till exempel att ta fram betongskulpturer.
– Malmö stad har ofta kreativa lösningar, vilket gör det roligt att jobba med dem. I den nya parken har de placerat ut betongfigurer som varierar i höjd mellan 45 och 150 centimeter över marken. Jag hjälpte entreprenören att beräkna den tekniska utformningen – betongkvalitet, korrosionsklass etc – och eftersom jag känner till en lokal betongindustri som gjuter små specialserier förmedlade jag den kontakten. Så nu står de 28 ”hylliorna” ute i buskage och på gräsmattor, säger Niklas Laakmann.

Komplext projekt

Edit Stormwalther, landskapsarkitekt på Malmö stad, beskriver parkprojektet som tidskrävande och väldigt komplext.
– Det är en avancerad konstruktion med många ställningstaganden. Hur långt ska vattnet kunna välla upp? Hur ska parken möbleras? Vad händer när man återställer då vattnet sjunker?
I skrivande stund återstår bara bullerskärmen mot spårområdet och belysningen i parken. Och Edit Stormwalther är mer än nöjd med resultatet.
– Det har blivit en häftig park med de stora nivåskillnaderna. Eftersom Malmö i övrigt är väldigt platt så utmärker sig parken. Bron ger dessutom ytterligare karaktär och Niklas har varit till stor hjälp, säger hon.

Foto: Niklas Laakmann och Edit Stormwalther

Läs mer här om invigningen av parken.