Jun 04, 2024

Intresset för alternativa byggmaterial ökar

Intresset och investeringsviljan för att använda alternativa byggmaterial blir allt större. Det skapar förutsättningar för klimateffektiva material och metoder, samtidigt som det innebär utmaningar för de aktörer som går i bräschen för utvecklingen. 

— Just nu befinner vi oss i en kreativ fas där många inom samhällsbyggnadsbranschen vill gå framåt och vara nytänkande, säger Darian Hassan, Affärschef med ansvar för projektledning och besiktning på Hifab i Stockholm. 

Viljan och behovet av att möta klimatförändringarna är en bidragande faktor till att allt fler aktörer investerar i alternativa byggmaterial. Ett aktuellt exempel är projekt i Sverige och andra länder i Europa där lerprodukter använts som skivmaterial i stor skala, vilket minskar byggnadernas klimatpåverkan. Andra material som används är hampa och nyutvecklade träprodukter. 

— Utöver intresset för att minska klimatpåverkan finns också en växande vilja att inte vara beroende av en specifik lösning, produkt eller värdekedja. Branschen börjar allt mer komma till insikt om att det skapar en sårbarhet om en del av värdekedjan av någon anledning stoppas eller skadas. Att använda fler material och metoder är gynnsamt för branschen då det leder till ökad konkurrens både ur klimat- och kostnadsperspektiv, samtidigt som det ökar redundansen i värdekedjan. Dessa faktorer har bidragit till att driva på utvecklingen, säger Darian Hassan. 

Intresset, kreativiteten och investerarviljan är stor. Samtidigt är just kostnaden en av de största utmaningarna för de aktörer som experimenterar med mindre beprövade material. Samhällsbyggande är en materialkrävande process, bygg- och fastighetsbranschen står för hela 32 procent av Sveriges materialförbrukning och byggandet med alternativa material måste ske i stor skala för att vara lönsamt, hållbart och relevant. 

— Materialet beter sig kanske inte som du tror över tid. Även om du gör utförliga tester finns det faktorer som kan ha större effekt än du räknat med. Hur påverkas till exempel materialet när det utsätts för de förändringar som finns i det nordiska klimatet? Eller när ett material du känner till väl används i en ny utformning? Här är det viktigt att vara medveten om riskerna och kontinuerligt följa upp utvecklingen och materialets beteende över tid, säger Darian Hassan. 

Som pionjär behöver man vara beredd på att intresset för nyskapande projekt kommer att vara stort. Enligt Darian Hassan har man ett ansvar för att dela med sig av sina erfarenheter. 

— Som jag ser det så är man, om man är först ut med att testa ett nytt material eller en ny metod, också skyldig att på ett ärligt sätt dela med sig till resten av branschen om hur det har gått. På det sättet tar man ansvar för att branschen i stort fortsätter att utvecklas, avslutar han. 

  • PublishedJun 04, 2024