Sep 07, 2017

Hifabs nya HR-chef satsar på engagerade medarbetare

Sedan augusti är Malin Sandkulla ny HR-chef på Hifab och som ny på jobbet ser hon möjligheter i allt. Framöver vill hon fortsätta arbetet med Hifabs starka varumärke som attraktiv arbetsgivare.

Malin Sandkulla kommer ursprungligen från Gävle men en handbollskarriär på elitnivå tog henne till Stockholm för 20 år sedan. Hon är i grunden utbildad elektroingenjör och de första åren i huvudstaden varvade hon handbollen med att jobba som konsult, bland annat som besiktningsman och biträdande byggprojektledare i infrastrukturprojekt.

– Redan efter några veckor på Hifab känner jag mig varm i kläderna. Jag kan falla tillbaka på min tidigare erfarenhet som konsult i byggbranschen och här bland Hifabs alla projektledare känner jag mig genast som hemma. Här finns en stark kultur som sitter i väggarna och som snabbt får mig att känna mig välkommen och som en i gänget.

Under sin handbollskarriär fascinerades Malin över den psykologi som kretsar kring prestation inom idrott och de mentala utmaningar som ett lag möter under hård press. Intresset för ledarskap och gruppdynamik växte och efter viss självrannsakan insåg hon att HR-frågorna låg henne väldigt varmt om hjärtat. Tillslut bestämde hon sig för att byta bana och började plugga till personalvetare. Hennes beslut att sadla om tog henne sen till företag som WSP, Energo, Sweco och nu senast som nordisk HR-direktör på Intertek.

Du har jobbat som HR-chef de senaste 17 åren, vilka lärdomar tar du med dig till Hifab?

– Personligen har jag extra fokus på två delar som går hand i hand; ledarskap och att behålla medarbetare. HR måste jobba för att underlätta för företagets chefer. Det kan vi göra genom att ge cheferna rätt stödstrukturer samt finnas där och coacha i olika frågor. Genom att göra bra chefer bättre skapar vi förutsättningar för engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare leder i sin tur till ett positivt arbetsklimat där många trivs och vill stanna kvar.

Malins första uppgift på Hifab är att kartlägga de HR-insatser som görs idag och därefter gå igenom behovet av att utveckla vissa delar. Ett exempel är att se över Hifabs karriärvägar och hur vi erbjuder personlig kompetensutveckling för alla medarbetare.

– Vi är måna om att behålla vår kompetenta personal och därför är det av yttersta vikt att vi jobbar aktivt med vår karriärtrappa. Vi kommer även se över Hifab Pro som är ett samlat begrepp för våra utbildningsinsatser. Vi vill säkerställa att alla våra medarbetare har den kompetens som krävs för att driva projekt och att de samtidigt får den kompetensutveckling som behövs för den snabbrörliga omvärld som vi lever i.

Hur ser Hifab ut om fem år ur ett HR-perspektiv?

– Om fem år växer vi så att det knakar och vi fortsätter att vara det främsta och mest respekterade projektledningsföretaget i branschen. Jag har en vision om att våra medarbetare känner sig sedda och är engagerade och därmed sprider positiva rykten om hur bra de trivs på Hifab. Genom att våra medarbetar tycker om sina jobb kommer vi i längden även få nöjdare kunder. Vi skapar en snöbollseffekt som kommer att bli svår att stoppa. Jag tycker redan att det finns en väldigt stabil grund i Hifab och våra medarbetare, så nu är det upp till mig och mitt HR-team att planera och strukturera och sen skörda frukterna. Det är en ynnest att få ha ett starkt lag som tillsammans kan ta till vara på det viktiga som redan byggts upp och förvalta de redan starka delarna inom Hifab.

  • PublishedSep 07, 2017