Jun 16, 2022

Hifab vinner avropsavtal med Solna Stad

Hifab har tilldelats ett avropsavtal med Solna stad. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och innefattar besiktningstjänster inom bland annat bygg, el, ventilation och mark.

Solna stad äger och förvaltar, tillsammans med dess helägda organisation Råsunda Förstads AB, cirka 274 000 kvadratmeter byggnadsyta inom Solna stad. Den består av skolor, förskolor, sociala lokaler, kulturlokaler, idrottsanläggningar, bostäder och övriga offentliga byggnader – som löpande genomgår renoveringar, om- och tillbyggnationer, ROT-projekt.

– För oss som oberoende rådgivare inom fastighetsutveckling och samhällsbyggnad är besiktning en mycket viktig del och det känns roligt att vi nu får möjlighet att vara med och leda utvecklingen av en så snabbväxande kommun som Solna, säger Bengt Bondestad, uppdragsansvarig projektledare och besiktningsförrättare på Hifab.

Hifab är en av två upphandlade konsulter och avtalet omfattar att tillhandahålla ett besiktningsteam som utifrån beställarens avrop genomför löpande uppdrag. Avtalet gäller i två år med start i mitten av maj 2022 och därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare två år.