Nov 02, 2023

Hifab expertrådgivare när Saab flyttar sin verksamhet till Solna Strand

Saab är en ledande aktör inom flera områden rörande säkerhet och försvar, och Sverige är en av bolagets viktigaste marknader. Som en följd av det rådande omvärldsläget befinner sig bolaget i en expansiv fas och nu genomför man en stor kontorsflytt som även ska säkerställa utrymme för tillväxt. Hifab har fått i uppdrag att stötta med expertstöd kring förändringsledning och projektledning.

Lena Åberg, Uppdragsledare

Idag har Saab två kontor i stockholmsregionen – ett i Stockholm city och ett i Järfälla. Nyligen inledde bolaget ett arbete med att flytta verksamheten i Järfälla till ett nytt kontor och nu står det klart att man kommer hyra 66.000 kvadratmeter i Fabeges fastighet Nöten 4 i Solna strand.

Hifab har fått i uppdrag att agera rådgivare och stöd åt Saab genom hela processen. Mer konkret innebär uppdraget att bistå med expertprojektstöd till Saabs interna projekt- och förändringsledare samt arbeta som projekt- och förändringsledare i projektet. Uppdraget påbörjades i september 2023 och Hifab har sedan dess arbetat heltid med att stötta verksamhetens ledning och chefer.

– Jag är både stolt och glad över att vi fått det här förtroendet från Saab. Det är ett enormt spännande projekt på flera olika sätt – inte minst eftersom det är en av Sveriges största kontorsuthyrningar någonsin vilket innebär att vi kommer ställas inför flera utmanande och komplexa frågor längs vägen. Jag ser fram emot att använda min erfarenhet kring arbetsplatsstrategi och hyresgästfrågor för att kunna bidra till att flytten genomförs på ett så bra sätt som möjligt, säger Lena Åberg, Uppdragsledare på Hifab.

Målet är att skapa en arbetsplats för 3000 personer där ytorna fördelas mellan kontor och produktion. Det ska ske på ett hållbart sätt i alla avseenden – med respekt för såväl klimat, miljö och ekonomi som Saabs medarbetare. Planerad inflytt är beräknad till hösten 2025.