Sep 17, 2019

Erfaren chef med affärsfokus till Hifab

Affärsmannaskap är viktigt för Krister Ledberg som är ny marknadsområdeschef för Hifab i Stockholm.

Krister Ledberg är ny chef för Hifabs marknadsområde Mitt som omfattar verksamheten i Stockholmsregionen. Han kliver in genom dörrarna med stora förväntningar på sig, men han verkar axla förväntningsbördan med tillförsikt.

– Jag imponeras av det jag ser på Hifab gällande den höga kompetensen bland våra medarbetare. Sammanlagt har jag över 100 medarbetare och jag känner mig lugn och är övertygad om att vi tillsammans kan uträtta stordåd.

Krister har jobbat som konsult i hela sitt yrkesverksamma liv. Han har främst varit verksam inom samhällsbyggnad men har även gjort en avstickare och jobbat med IT och affärsutveckling. Han kommer från Sweco där han under de senaste 10 åren har haft olika ledande befattningar. Krister anser att det är bra att ha en förståelse och känsla för hantverket om man ska leda en kunskapsintensiv uppdragsverksamhet.

– Jag har alltid varit involverad i uppdrag och projekt vilket gör att jag har en djup förståelse för våra yrkesroller och vad som krävs och vad som förväntas. Den kunskapen och erfarenheten tar jag med mig in till Hifab.

Det är Kristers sjunde dag på jobbet och framför honom väntar en intensiv period med fokus på att bygga vidare på befintliga kundrelationer och odla relationer för långsiktighet och för framtiden.

– Som marknadsområdeschef kommer jag se till att vi har en ökad stabilitet och en stadig lönsamhet i första hand. Därefter får vi fokusera på lönsam tillväxt. Det vi behöver se över är bland annat hur vi når ut till marknaden på ett mer effektivt sätt.

– Givetvis ska vi säkerställa att allt det vi levererar fortsätter att hålla samma höga kvalitet som idag. Det absolut viktigaste för mig är att se till så att våra kunder får det som efterfrågas. Det gäller att vi har god kommunikation med kunden och att vi löpande stämmer av förväntningarna. Jag tycker om att lämna gott resultat efter mig och jag vill gå till jobbet och veta att våra kunder är nöjda med vad vi gör.

Patrik Schelin, VD på Hifab, är glad att Krister är på plats.

– I Krister hittar vi en erfaren ledare med affärsmässig förståelse för konsultrollen. Hans styrka är att han ser affärslogiken i konsultaffären och hans sätt att arbeta kommer att förstärka Hifabs stora satsning med att utveckla våra respektive marknadsområden.

Vad tycker du är viktigt att prioritera som ny chef?

–  För min del gäller det att hålla ett högt engagemang hos mina medarbetare. Och mitt sätt att lösa det är genom att involvera alla – få alla att göra resan tillsammans och hjälpa varandra.

  • PublishedSep 17, 2019