Dec 05, 2023

”Det är värdefullt med många olika perspektiv”

I Hifabs program Unga Rådgivare får en grupp medarbetare i början av sina karriärer arbeta med att rådge VD och ledning kring frågor som berör Hifabs verksamhet och utveckling. Programmet har löpt på sedan 2022 och årsvis roteras nya deltagare in. Just nu är fokus på att stötta i affärsplaneringsarbetet inför 2024. Här berättar Moa Ribjer och Jakob Verde mer om hur det är att vara rådgivare åt Hifabs VD och vad de tar med sig för lärdomar från sitt arbete.

Jakob Verde & Moa Ribjer

Moa Ribjer arbetar som biträdande projektledare på Hifabs kontor i Göteborg. Även Jakob Verde är projektledare och han är baserad på bolagets kontor i Norrköping. Som en del av Hifabs Unga Rådgivare får de möjlighet att arbeta nära Hifabs VD Nicke Rydgren, något de båda uppskattar och ser som positivt på flera sätt.

– Det är väldigt utvecklande och roligt att få vara en del av det här initiativet. Vi är en blandad grupp där alla kommer in med olika bakgrund, erfarenheter och intressen. Det gör att våra diskussioner och samtal blir lärorika och vi har på kort tid lyckats skapa en trygghet med varandra som gör att vi alla vågar uttrycka våra åsikter, säger Moa Ribjer.

Frågor kopplade till både det operativa och strategiska
I september anslöt nya deltagare till Unga Rådgivare och i samband med det skiftade även gruppens fokus från ett specifikt ämne till att hamna mer i synk med Hifabs årscykel. Därmed har gruppen sedan dess arbetat med frågor kopplade till strategi och affärsplanering.  Jakob Verde, som varit med i Unga Rådgivare sedan starten 2022 tycker att det är en positiv utveckling:

– För min del känns det mer stimulerande att få arbeta med frågor som är aktuella för organisationen just nu, inte minst då det handlar om affärsplanering och strategi. Det är områden som jag annars inte hade fått möjlighet att vara lika aktiv kring och det är väldigt lärorikt att få komma in i kärnan. Sedan känns det såklart också som att vi kan bidra och påverka på riktigt, att vår input kan göra konkret skillnad i affären.

Viktiga kulturbärare och ambassadörer
Sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka befinner sig Hifab i en tydlig utvecklingsfas där bland annat en ny strategisk riktning har stakats ut.

– Även dessa frågor har vi i Unga Rådgivare pratat mycket om under hösten. Här upplever jag att vi blir en positiv kraft i förankringen genom att vara ambassadörer för vår gemensamma utveckling på våra respektive kontor. På samma sätt kan vi arbeta med återföring och input om vi fångar upp något från våra kollegor som upplevs vara otydligt eller utmanande i organisationen, säger Moa.

Nu har ni pratat om vad ni lär er och vilket värde ni skapar för bolaget genom ert arbete i Unga Rådgivare. Hur är det med personen ni agerar rådgivare åt, Hifabs VD, Nicke Rydgren – lär han sig något?

– Nicke lyssnar och tar till sig av allt vi säger samtidigt som han är öppen med när han inte delar vår uppfattning och då är han duktig på att utmana och ställa frågor. Det gör att våra idéer förfinas och blir bättre, något som är lärorikt och utvecklande både för oss som grupp och för Nicke, säger de båda och avslutar:

Vi har blivit utvalda till att vara en del av Unga Rådgivare för att ledningen uppskattar och efterfrågar våra insatser och vårt engagemang– en grundpremiss som verkligen genomsyrar våra möten, konversationer och diskussioner. Vi tycker att det är ett viktigt forum som utvecklar Hifab som bolag – och vi hoppas att Nicke och övriga ledningen håller med.