Vårt erbjudande

Specialistroller

Allt högre komplexitet i kombination med ny teknik, digitalisering och fokus på hållbarhet gör att specialiseringen ökar inom fastigheter och samhällsbyggnad. Många av våra konsulter har därför specialiserat sig både i definierade roller och inom olika typer av projekt.

Här beskriver vi några av de specialistroller vi ofta har i våra kunders projekt, så som besiktningsman, BAS-U/P, BIM m.m. Många specialister har även lång erfarenhet inom anläggning eller specifika byggnader som till exempel sjukhus, skolor eller kommersiella fastigheter alternativt inom specifika skeden. Kontakta oss för att hitta en bra match.

Besiktning: Vi utför besiktningar av fastigheter och anläggningar. Våra högt certifierade besiktningsförrättare har den specialistkompetens som krävs för att utföra entreprenadbesiktningar för alla entreprenadformer. Är det stora projekt sätter vi upp en hel besiktningsorganisation. Vi genomför även fortlöpande besiktningar samt statusbedömningar som underlag för teknisk due diligence.

KA, Bas-U & Bas-P: Alla bygglovspliktiga projekt behöver en kontrollansvarig (KA) och det är viktigt att en KA knyts till projektet från start. För varje byggprojekt ska även byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) samt för utförandefasen (Bas-U) utses. Hifab har certifierade konsulter med lång erfarenhet av att granska kvalitetsstyrningen, göra riskbedömningar, ta fram miljö- och arbetsmiljöplaner samt följa upp arbetet genom revision.

BIM: En högre grad av BIM och digitalisering i hela byggprocessen ökar kraven på kompetens kring hur information och modeller påverkar projektens ledning och utveckling. Hifab erbjuder BIM-samordning och andra ledningstjänster i kombination med BIM. Våra experter kan även rådge kring hur implementering av BIM och digitala modeller kan öka förutsättningarna för att era projekt ska bli framgångsrika.

Energi,- miljö- och processteknik: Genom vårt dotterbolag Hifab DU-teknik erbjuder vi specialiserad teknisk kompetens inom energi,- miljö- och processteknik och utför uppdrag med stor bredd. Våra specialister arbetar primärt inom kraftverksindustrin och hjälper till att anlägga eller modernisera anläggningar. Vi kan bland annat ta rollen som platschef vid en nybyggnation och driftsätta process, el och automation på ett nytt kraftverk. Vi kan även stötta vid optimering och felsökning. Vi erbjuder även utbildningar kopplat till området, bland annat inom förbränningsteknik och matarvattenteknik.

Kontaktpersoner

Anders Eson Welin
Maryam Hussain
Andrea Arwidson
Farshad Saba
Cecilia Cederloo
Malin Tomasson
Magnus Pettersen