Vårt erbjudande

Rådgivning

Fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen befinner sig i en snabb omställning där drivkrafter inom bland annat hållbarhet, ekonomi och teknik sätter nya förutsättningar för projekten och våra kunders verksamhet/affär.

Som konsulter och projektledare med lång erfarenhet och hög specialisering agerar vi ofta rådgivare i tidiga skeden eller runt en kritisk fråga. Vi erbjuder även strategisk rådgivning till beslutsfattare och ledningsgrupper, kring frågor som är centrala för utvecklingen, som bland annat affärsutveckling, energi, digitalisering, hållbarhet och ekonomi.

Du kan kontakta oss när du behöver hjälp med att möta både utmaningar och möjligheter inom lokalutveckling, fastigheter och samhällsbyggnad.

» Generella frågor eller för att lära känna oss

» Strategiska frågor inom hållbarhet, risk eller digitalisering

» Specifik rådgivning eller projektledning

» Vid behov av en specialist inom besiktning eller KA

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner nedan så återkommer vi direkt.

Strategisk rådgivning
Med vass strategisk kompetens i kombination med hög branschkännedom och affärsförståelse hjälper vi er att möta och hantera utmaningar inom hållbarhet, affärsutveckling, digitalisering och energistrategi. Vi hjälper er med strategisk rådgivning, analyser, projektledning av strategiska initiativ och interimstjänster. Läs mer om Hifab Advisory.

Utredning, tidiga skeden och planering
I tidiga skeden av bygg- och anläggningsprojekt bistår våra erfarna rådgivare och projektledare med rådgivning och analys i allt från statusbedömningar, risk- och kalkylberäkningar till miljöutredningar, certifieringar, energianvändning och planering av projektets ramar.

Projektrådgivare och beställarstöd
Vid ombyggnation, nybyggnation eller anpassning av fastigheter, lokaler, mark och anläggning kan du anlita oss som stöd i ditt projekt eller som ett beställarstöd. Vi kan komma in och rådge inför kritiska moment eller beslut samtidigt som vi kan finnas med som rådgivare genom hela projektet.

Hyresgästrådgivning
Det blir allt mer avgörande för dig som hyresgäst vad du har för lokaler och hur du nyttjar dem. Inför lokalförändringar ska många beslut fattas och våra rådgivare hjälper er att komma fram till rätt beslut kring hyreskontrakt, kontorets utformning och användande samt arbetssätt.

Kontaktpersoner

Amanda Tevell
  • VD Hifab Advisory: Strategisk rådgivning inom hållbarhet, affärsstrategi, digitalisering och energistrategi
  • E-post: amanda.tevell@hifab.se
  • Telefon: 0722347068
Malin Bernedotter Eklöf
Cecilia Cederloo
Farshad Saba
Malin Tomasson
Anders Eson Welin
Kåre Sundin