Tjänster

Rådgivning

Fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen befinner sig i en snabb omställning där drivkrafter inom hållbarhet, ekonomi och teknik sätter nya förutsättningar för projekten och våra kunders verksamhet och affär.

 

Hifab Advisory – strategisk rådgivning
Med vass strategisk kompetens i kombination med hög branschkännedom och affärsförståelse hjälper vi er att möta och hantera utmaningar inom hållbarhet, affärsutveckling, digitalisering och energistrategi. Vi hjälper er med strategisk rådgivning, analyser, projektledning av strategiska initiativ och interimstjänster. Läs mer om Hifab Advisory.

Tidiga skeden och projektrådgivning
I tidiga skeden bistår våra erfarna rådgivare och projektledare med rådgivning och analys i allt från statusbedömningar, risk- och kalkylberäkningar till miljöutredningar, certifieringar, energianvändning och planering av projektets ramar. Du kan även anlita oss som stöd i ditt projekt – vi kan rådge inför kritiska moment och beslut eller finnas med som rådgivare genom hela projektet.

Hyresgästrådgivning
Det blir allt mer avgörande för dig som hyresgäst vad du har för lokaler och hur du nyttjar dem. Inför lokalförändringar ska många beslut fattas och våra rådgivare hjälper er att komma fram till rätt beslut kring hyreskontrakt, kontorets utformning och användande samt arbetssätt.

Kontaktpersoner

Amanda Tevell
  • VD Hifab Advisory: Strategisk rådgivning inom hållbarhet, affärsstrategi, digitalisering och energistrategi
  • E-post: amanda.tevell@hifab.se
  • Telefon: 0722347068
Malin Bernedotter Eklöf
Malin Tomasson
Anders Eson Welin
Johan Bäckström
Elin Mattsson