Tjänster

Digitalisering

Fastighetssektorn står inför en digital omställning där exempelvis sensornätverk, uppkopplade system, AI och automation kan bidra till energieffektivisering, minskade utsläpp, ökad driftsäkerhet, samt koncept och affärsmodeller. Samtidigt finns det stora skillnader i förutsättningar och digital mognad där många system är föråldrade och kräver manuella processer.

Vad vi kan stötta med:

  • Digitaliseringsstrategi
  • Utvärdering av proptech-lösningar
  • Projektledning av pilotprojekt
  • Uppskalning av digital förmåga

Kontaktpersoner

Axel Simonsson