jun 20, 2018

Snabba frågor till Piotr Piasecki

Projektledare på Installation i Stockholm

”På Hifab kan jag arbeta i min egen takt och ifall jag fastnar finns det alltid en hjälpande hand i närheten.”

Piotr Piasecki – projektledare på Installation, Stockholm

  1. Vad har du för bakgrund?

Jag kommer från Wroclaw i Polen där jag läst sex år på Wrocław University of Science and Technology. Min inriktning var Mechanical and Power Engineering. Jag började min yrkesbana som driftingenjör på ett kraftverk och därefter arbetade jag med underhåll av kraftvärmeverk. 1986 kom jag till Sverige. Här började jag på SFI för att lära mig språket och två år senare fick jag jobb på Karolinska sjukhuset på en teknisk avdelning. Sen har det rullat på av bara farten. Jag har jobbat som beställare och utförare i såväl privata och offentliga sektorn.

Efter många yrkesverksamma år i branschen hamnade jag tillslut på Hifabs installationsavdelning 2015. Jag har hela tiden varit utbildningsbenägen och hunnit gå flera kortare och längre kurser och utbildningar. Exempelvis CAD, AB, ABT, projektledare och BAM. Jag anser att en dag där har jag inte lärt mig något, det är en förlorad dag.

  1. Hur ser din roll ut på Hifab?

Jag är anställd på Hifab som projektledare men rollen och arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag. Jag har haft roller såsom projekt- och projekteringsledare, installationssamordnare och utbildare. Jag har haft arbetsuppgifter inom energi, styr och övervakning, installationer, driftsättning, Due Diligence, utredningar, beräkningar och BAS P- och BAS U-ansvar. Variationen i uppdragen är både spännande och utmanande. Utöver detta är jag även skyddsombud på Hifabs huvudkontor i Stockholm.

  1. Vad jobbar du mest med nu?

Nyligen har jag avslutat ett projekt där vi har renoverat ett museum och i ett annat projekt fick jag jobba med att lösa problem med energileverans till ett stort bostadsområde.

Just nu arbetar jag med arbetsmiljö och så småningom kommer jag arbeta med en kommun där vi ska inrätta en förskola och en skola. Jag ska också utföra ett utbildningsuppdrag för ett utbildningsföretag.

  1. Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?

Det finns ingen typiskt arbetsvecka – ingen vecka är den andra lik. Uppdragen varierar med allt från projektledningsuppdrag till en utredning eller utbildningsuppdrag. Beroende på uppdrag är det också lite olika mycket att göra olika veckor, men det passar mig ganska bra. När det är mindre att göra utnyttjar jag exempelvis tiden till självstudier. Det finns alltid nya saker som man borde ha kunskap om. Sen jobbar jag ju med arbetsmiljön internt också.

  1. Vad är de största utmaningarna med ditt jobb?

När jag går igenom alla mina olika arbetsuppgifter undrar jag ibland hur jag får ihop det. För mig är det en stor och mycket trivsam utmaning att se till att alla delar landar på sitt rätta ställe. En annan utmaning är hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv, speciell när flera uppdrag kräver stora insatser och  leveranstiden närmar sig.

  1. Vad är det bästa med att arbeta på Hifab?

Det som skiljer Hifab från andra företag är ett trevlig och mycket tillmötesgående gäng av arbetskollegor. På företaget finns det utrymme för att komma med egna initiativ och man kan räkna med att det alltid finns en kollega som lyssnar på dig och agerar bollplank. På Hifab kan jag arbeta i min egen takt och ifall jag fastnar finns det alltid en hjälpande hand i närheten. Jag uppskattar också variationen i mina uppdrag, det är positivt för min utveckling.

  • Publiceratjun 20, 2018