Magnus Pettersen

Styr, regler och processdesign

Tack vare att vi har arbetat i många år kan vi snabbt sätta oss in i vad som behöver göras på varje enskilt system. När det gäller processdesign har vi erfarenhet av bland annat att tillhandahålla programmeringsunderlag, P&I-scheman och andra tjänster som hjälper våra kunder vid ombyggnader, förbättringar eller nybyggnation. Detta gör vi som en enskild del eller som en del av vårt ansvarstagande för hela kedjan.

Exempel på anläggningar vi arbetar med:

  • Fastbränslepannor – luft och förbränningsregleringar
  • Oljepannor
  • Vatten- och ånga – temperatur och tryckregleringar
  • Bränsle- och askhantering.
  • Rökgassystem