Malin Bernedotter Eklöf

Strategisk rådgivning

När företag ställs inför lokalförändringar är det många beslut som ska fattas, inte minst kring hyreskontraktets innehåll. På Hifab Lokalutveckling är vi experter på rådgivning kring arbetsplatsstrategi, lokalens utformning och användande, samt digitalisering. Vi stöttar våra kunder genom workshops, föreläsningar, studiebesök och diskussioner. Tillsammans hittar vi vägen fram till ett bättre fungerande kontor där medarbetare trivs och kan leverera resultat.