Malin Bernedotter Eklöf

Strategisk rådgivning

När företag ställs inför lokalförändringar är det många beslut som ska fattas, inte minst kring arbetsplatsstrategi, arbetssätt och digitalisering. På Hifab Lokalutveckling stöttar vi våra kunder genom workshops, föreläsningar, studiebesök och diskussioner. Tillsammans hittar vi vägen fram till ett snyggare, och bättre fungerande kontor där medarbetare trivs och kan leverera resultat.