Strategisk hållbarhet

Genom att analysera och utreda de viktigaste hållbarhetsaspekterna i kundens verksamhet kan vi stödja arbetet mot ett framgångsrikt strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete, exempelvis genom system baserat på ISO 14001 och 9001. Våra konsulter kan även agera samordnare internt i en organisation för att stödja chefer och ledningsgrupper.

Vi har även bred erfarenhet av att följa upp och utvärdera våra kunders hållbarhetsarbete. Vi arbetar både med revisioner och hållbarhetsrapportering. Vi har erfarenhet av bland annat metoder som Global Reporting Initiativ (GRI) och Economy for the Common Good (ECG).