Specialisttjänster

Underhållsplaner

Ekonomisk planeringen i en enskild fastighet, som schemalägger det planerade underhållet både kortsiktigt och långsiktigt.

Slutreglering av entreprenader

När entreprenaden är färdigställd sker en slutreglering. Det är inte ovanligt att parterna har olika uppfattning om beloppen på de oreglerade arbetena. Med vår bakgrund och kunskap, om kostnader i entreprenader, upprättar vi kalkyler över sådana oreglerade arbeten som underlag för parternas fortsatta slutregleringar.