Provningar

Med samordnad funktionsprovning säkerhetsställs alla funktioner i helhet. Hifab kan bidra med kunskap och stöd genom hela projektfasen men förslagsvis påbörjas den samordnade funktionsprovningen redan i projekteringsfasen med grovplanering av provningsprogram. Genom att göra det kan man i ett tidigt skede identifiera och åtgärda eventuella projekteringsfel.

Ett provningsprotokoll tas fram tidigt och ligger sedan till grund för den samordnade funktionsprovningen. Provet utförs när alla entreprenörer är klara med respektive leverans och verifierade egenkontroller är klara. Den samordnade funktionsprovningen är ett viktigt dokument i samband med slutbesiktningen.