Projektledning

Projektledning är kärnan i vår verksamhet. Vi anlitas för hundratals uppdrag varje år och har skaffat oss omfattade kunskap och förståelse för våra kunders olika behov, krav och förväntningar.

Vi erbjuder kvalificerade projektledningstjänster i alla skeden av bygg- och anläggningsprojekt – från idé till drift. Tillsammans med kunden arbetar vi för att uppnå goda resultat. En av våra viktigaste uppgifter som projektledare är att se till att alla projektmedlemmar arbetar mot samma mål – något som kräver engagemang och lyhördhet.

Vi erbjuder projektledningstjänster för den planering, samordning och uppföljning som krävs för att genomföra bygg- och anläggningsprojekt med rätt kvalitet och funktion inom fastställda tids- och kostnadsramar.

Alla våra medarbetare har tillgång till ett omfattande metodstöd genom vårt verksamhetssystem. Det omfattar tidigare projekterfarenheter, verktyg och struktur för att ge optimala förutsättningar för ett effektivt projektgenomförande.