Magnus Pettersen

Projektledning industri och process

Vi arbetar med projektledning inom området kraft-värme-process. Vi har erfarenhet från alla delar i kedjan; från förprojektering och upphandling till montage, driftsättning, garanti- och prestandaprovning samt utbildning.

Vi kan ta övergripande projektledaransvar eller ingå i våra kunders organisation som delprojektledare för delar av- eller olika faser av ett projekt.

Exempel på uppdrag vi arbetar med:

  • Uppförande av nya KVV
  • Revisionsledning
  • Om- & tillbyggnader i kraft/värmeanläggningar
  • Byggherreombud (samordning)
  • Utbyggnad av fjärrvärmenät
  • Delprojektledning process, styr & regler