Projekteringsledning

Med projekteringsledning menar vi samordning, styrning och uppföljning av en projektering.

Under projekteringen deltar många aktörer med olika intressen och bakgrund. En av projekteringsledarens huvuduppgifter är därför att hantera alla de intressenter som är involverade. Våra projekteringsledares förmåga att framgångsrikt kommunicera och leda andra bidrar med en central funktion gällande att balansera intressenternas olika behov ur ett helhetsperspektiv, med projektets slutmål i ständigt fokus.

Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Med programmet som grund fastställer projekteringsledaren och kunden gemensamt nivåer för kvalitet och prestanda för projektets olika delar. Projekteringsledaren tar kontinuerligt fram de underlag som behövs för att projektägaren ska kunna fatta beslut om projektets framtid. Hifabs oberoende projekteringsledare bevakar kundens intressen och ser till att insatserna anpassas för att möta kundens ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.