Magnus Pettersen

Montagekontroll och montageledning

Vi har erfarenhet av att hålla i hela kedjan inom driftsättningen och montaget av en kraftanläggning – från montagekontroll via utcheckning, driftsättning, intrimning och dokumentation till utbildning av personalen. Vi utför självklart även delar av processen likväl som hela.

Exempel på anläggningar vi arbetar med:

  • Fastbränslepannor
  • Oljepannor
  • Ång- och vattensystem.
  • Bränslehanteringssystem
  • Rökgasreningssystem
  • Vattenreningsanläggningar