Miljökonsekvensbeskrivningar

Vid samhällsplanering, nybyggnation eller utökning av verksamheter hjälper vi våra kunder genom tillståndsprocessen med att tar fram tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi kan även bistå med att ta fram kartor med hjälp av GIS,  naturvärdesinventeringar, mark-och vattenundersökningar eller andra utredningar som behövs. I en MKB kan också sociala konsekvenser ingå, vilket vi kan bidra med att beskriva.