Miljöcertifieringar

Hifab samordnar certifieringar vid såväl nyproduktion som vid ombyggnation och befintliga byggnader. De certifieringssystem som vi certifierar inom är:

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är framtaget för att förbättra hållbarhetsarbetet och skapa långsiktiga fastighetsvärden för fastighetsägaren. Miljöbyggnad utgår från svenska lagkrav och branschstandarder. Det som certifieringen innebär är att beställaren får en objektiv bedömning av fastighetens hållbarhetsprestanda utifrån kriterier för lägre energianvändning, bra materialval och en god inomhusmiljö.

För att kunna genomföra Miljöbyggnad måste det användas programvara som exempelvis kan genomföra dagsljusberäkningar. Detta är något som vi på Hifab genomför med hjälp av IDA ICE. Anledningen till att denna programvara har valts är för att det även går bra att använda vid såväl energibalansberäkningar som vid studier av inomhusklimatet. Då Hifab har specialister inom både energi och miljö kan vi vara kunden behjälplig genom hela certifieringsprocessen och kan själva genomföra större delen av indikatorarbetet.

Läs här om övriga certifieringssystem som vi jobbar med.