Stöd i byggprocessen

Miljö- och arbetsmiljöstöd i byggprocessen

Hifabs konsulter kan stötta med miljö- och arbetsmiljökompetens genom byggprocessen. Flera av våra konsulter har BAS P/U kompetens och har erfarenhet av att göra riskbedömningar, ta fram miljö- och arbetsmiljöplaner, KMA-samordning i byggprojekt samt följa upp arbetet genom revision. Vi kan också stötta er med att ta fram handlingar till bygglovsansökningar.