Mängdförteckning

Framtagning av mängder över de resurser som ingår i entreprenaden som underlag till kalkyler. Det är systematiserade uppställningar av arbeten, hjälpmedel och material. För uppmätning krävs branschspecifika mätregler som anger både vad som mäts och hur det ska mätas.