Kostnadskalkyler

I system-/bygghandlingsskedet upprättas kalkyler för att ge underlag för investeringsbeslut, vid anbudslämnande och för att kunna styra kostnaden i hela byggprocessen. Detta kan även jämföras mot tidigare kalkyl i programskedet.