Kostnadsbedömningar & rådgivning

I idé-/skiss-/programskedet finns det begränsad information och underlaget innehåller få detaljer som till exempel typ av bruttoarea (BTA) eller byggnadsarea (BYA). Vi hjälper kunden med att utreda och jämföra kostnader mellan olika alternativ och idéer inför beslut om en eventuell fortsättning av ett projekt.