Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagen behöver varje bygglovspliktigt projekt en kontrollansvarig (KA). Det är viktigt att den kontrollansvarige knyts till projektet redan från början. På Hifab finns certifierade kontrollansvariga med lång erfarenhet av kvalitetssäkring. En kontrollansvarig konsult blir en aktiv part genom hela byggprocessen, från projektering till överlämnande.

Med hjälp av vår miljöavdelning kan vi föra in en kombination av kvalitets- och miljöaspekter i kontrollplanen och på ett effektivt sätt syna kvalitetsstyrningen i varje delprocess. Våra kontrollansvariga har certifikat med högsta nivå och riksbehörighet.