Malin Bernedotter Eklöf

Kontorsregler

Spelregler, kontorsregler, kontorsetikett…

Behöver ni ett nytt förhållningssätt på kontoret? Många företag upplever att spelplanen har ritats om efter pandemin, då nya vanor och behov har uppstått och tydligare önskemål framförs. De flesta i den situationen märker därför att nya överenskommelser behöver nås kring vad som förväntas av medarbetare och ledning på kontoret. Vi har hjälpt många kunder att hitta fungerande kontorsregler och förhållningssätt genom våra workshops och samtalsmodeller och hjälper gärna er också!