Kalkyl

För att lyckas få en överblick över kostnaderna är det viktigt att ha en god kunskap om vilka faktorer som påverkar just kostnaderna i ett projekt. Projektkostnader varierar mellan projektets skeden, detaljeringsnivå och syfte. Det förutsätter att tids- kostnads- och kvalitetsaspekterna balanseras under projektets gång.

Hifab organiserar uppdragen efter kunden önskemål och behov. Vi kan samordna och påverka projektet i den mest hållbara, ekonomiska och kommersiella riktning som krävs för att kunden ska känna trygghet med sin investering. Vår målsättning är att arbeta långsiktigt med våra kunder från idé till ett färdigt projekt – med branschens alla aktörer.