Installationsledning

I många projekt utgör installationer en allt större andel av den totala byggkostnaden. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt inom installationsområdet där systemen som ska samverka blir allt mer komplexa och tekniskt avancerade. Detta ställer höga krav på effektiv installationsledning och på installationsledarens kompetens.

Våra uppdrag omfattar kommersiella fastigheter, så som kontor och köpcentrum samt fastigheter för offentlig verksamhet exempelvis skolor, sjukhus och förskolor. Uppdragen inkluderar hela kedjan från utredningar i tidiga skeden till produktionsstyrning och slutavlämnande av anläggningar. Vi har erfarenhet av att arbeta i utförande-, funktions- och samverkansentreprenader.

Vi arbetar för att uppnå en helhetssyn och samverkan där vi strävar efter att alla parter ska ha samma målbild av uppdraget. En viktig del i installationsledning är att involvera beställare, entreprenörer och slutkunden i uppdraget.

Hifab har specialistkunskaper kring samordning av praktiska arbeten i systemintegration, styr och övervakning, VVS, elteknik, elinstallation, brand och säkerhet, sprinkler, kvalitet och miljö, värmepumpar/kyla samt säkerhetssystem.