Independent Project Monitoring

Vårt oberoende ger oss en unik möjlighet att erbjuda styrning av komplexa bygg- och anläggningsprojekt. Vårt arbetssätt IPM (Independent Project Monitoring) är en modell för att säkerställa att ägaren eller finansiären får det som avtalats. Det ger en trygghet att en oberoende aktör övervakar att investeringens framskridande sker enligt plan. Vi säkerställer att avtalad funktion och kan koppla betalningsplaner till löpande.