Amanda Tevell

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet har under de senaste åren blivit centralt för beslutsfattare och ledning – med allt ifrån hantering av hållbarhetsrisker, krav på grön finansiering och ökat fokus på socialt ansvarstagande. Nya regelverk och rapporteringskrav kräver stora resurser till mätning, datainsamling och uppföljning. Ett arbete som ofta upplevs komplext och tidskrävande.

Vad vi kan stötta med:

  • Hållbarhetspositionering
  • Compliance med rapporteringsramverk (EU Taxonomin, SFDR, CSRD mfl.)
  • Klimatriskanalys och scenarioanalys
  • Gapanalys och strategiformulering
  • Hållbarhetsmål & KPIer (SBTi, Net-Zero, UN Global Compact mfl.)
  • Planering och genomförande av färdplaner/roadmaps
  • Hållbarhetsstyrning och projektledning av strategiska initiativ
  • Interim hållbarhetschef