Förnybar energi

Förnybar energi är viktigt för framtiden och den energiomställning vi står inför. I takt med att allt fler väljer att använda elbilar, och att vi samtidigt rustar ner kärnkraften, finns det en risk att efterfråga är större än vad som kommer att kunna produceras. Detta spås leda till alternativa elmarknader i framtiden där solcellerna ligger i framkant. Solenergi kan bidra till fastighetselen, uppvärmningen till tappvarmvattnet och kanske också som energikälla i bilpooler. Utvecklingen går snabbt framåt och på marknaden finns det allt effektivare och mer prisvärda solceller. Detta tillsammans med förmågan att kunna lagra energi i batterier är i dagsläget en het fråga.

Hifab har erfarenhet av att arbeta med olika förnybara energikällor som biogas, solceller, bioenergi bland annat.