Anna Gussetti

Förändringsledning

En förändring i en organisation påverkar ofta alla inblandade individer och därför kan det vara avgörande att i ett första steg förankra förändringen hos medarbetarna. För att få ut det önskade resultatet behöver alla individer i verksamheten förstår varför förändringen genomförs och det behöver finnas ett uttalat stöd till processen.

Vi på Hifab Lokalutveckling erbjuder stöd och vägledning genom hela förändringsprocessen. Vi inkluderar alla; ledningen, mellanchefer och medarbetare. Våra workshops ökar delaktighet, motivation och samsyn, de skapar energi och ger alla inblandade svar på frågorna varför, vad och hur?

Vill du veta mer hur vi tillsammans kan bidra och stötta i er förändring, kontakta Anna Gussetti, Lokal- & förändringsledare Hifab Lokalutveckling, anna.gussetti@hifab.se, 070-237 24 36.