Malin Bernedotter Eklöf

Förändringsledning

En förändring i en organisation påverkar ofta alla inblandade individer och därför kan det vara avgörande att i ett första steg förankra förändringen hos medarbetarna. För att få ut det önskade resultatet behöver alla individer i verksamheten förstår varför förändringen genomförs och det behöver finnas ett uttalat stöd till processen.

Vi på Hifab Lokalutveckling erbjuder stöd och vägledning genom hela förändringsprocessen. Vi inkluderar alla; ledningen, mellanchefer och medarbetare. Våra workshops ökar delaktighet, motivation och samsyn, de skapar energi och ger alla inblandade svar på frågorna varför, vad och hur?