Malin Bernedotter Eklöf

Förändringsledning inom arbetsmiljö

När organisationer genomgår förändringar i arbetssätt och arbetsmiljö kan det uppstå oro och förvirring. Våra konsulter har mångårig erfarenhet som förändringsledare och har framgångsrikt stöttat medarbetare och företagsledningar genom flertalet förändringsresor. Resultatet är medarbetare som känner sig trygga med den beslutade förändringen och i hög utsträckning upplever en ökad trivsel.