Energiutredningar

Tekniska energiutredningar och felsökningar genomförs oftast i befintliga fastigheter men förekommer även i nyproduktion vid exempelvis driftsättningen eller som ett första steg i en energioptimering. Utredningar handlar om att kartlägga potentiella energitjuvar och lämpliga mot-åtgärder genom att analysera driftbilder, göra platsbesök och ta fram åtgärdsförslag. Aggregat kan vara felaktigt inställda, i behov av rengöring eller helt enkelt vara för gamla och därmed ha en för hög energianvändning. Här är det till stor hjälp om fastighetsägaren har kontroll och kunskap över energianvändningen och vilka poster som står för respektive energianvändning.

Hifab har bland annat hjälpt Stockholms Universitet att kartlägga och felsöka i befintliga byggnader med gott resultat som även ledde till förbättrat inomhusklimat.