Energistrategi & analys

Hifab bistår med att ta fram energi- och klimatstrategier genom att kartlägga kundens nuläge, definiera målbilden och ser över vad som behöver göras för att nå de uppsatta målen.

Våra energiexperter genomför även utredningar och förstudier och vi har även erfarenhet av strategiska utredningar kring forsknings- och utvecklingsprojekt inom energiområdet.

Vi stöttar även våra kunder med energi- och klimatrådgivning och tar fram energistatistik för analys. Vi bistår även med samordning av energirelaterade frågor inom en organisation.