Energisamordning

Energisamordnaren kan ha olika uppgifter beroende på i vilken del av byggprocessen projektet befinner sig i. Energisamordnare kan exempelvis bevaka energifrågor och inomhusklimat för att säkerställa att beställarens förväntningar på fastigheten tillgodoses. Det sker genom energiberäkningar eller granskning av någon annan konsults beräkningar. Vid granskning av externa konsulters beräkningar fungerar energisamordnaren som ett beställarstöd.

Vi på Hifab har många års erfarenhet inom energiarbetet och stöttar bland annat Micasa.