Energideklaration

Hifab energiexperter är erfarna och oberoende och kan genomföra besiktningar och upprätta energideklarationer. Våra energideklarationer innehåller alltid:

  • översikt av fastighetens nuvarande energistatus
  • åtgärdsrapport som beskriver förslag till energieffektiviseringsåtgärder
  • lönsamhetskalkyler som beskriver beräknad återbetalningstid för de föreslagna åtgärderna
  • förväntad energibesparing om förbättringsåtgärderna utförs

 

Enligt lagen om energideklaration för byggnader ska byggnader med uppvärmning energideklareras. Energideklarationen gäller i tio år och upprättas av oberoende energiexpert med krav på okulär besiktning av byggnaden. Det är byggnadens ägare som ansvarar för att energideklaration finns upprättad om den totala användbara ytan är över 250 kvadratmeter, samt om:

  • allmänheten har tillträde,
  • eller om hela eller delar av byggnaden upplåts med nyttjanderätt det vill säga: hyresrätter, bostadsrätter eller lokaler som hyrs ut.